News

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Den Extrainsatta Bolagsstämman den 29 januari 2021 avser i huvudsak bemyndigande för styrelsen i Ekobot AB (publ) att nyemittera aktier i samband med den planerade noteringsemissionen under Q1 2021