Kommuniké från extra bolagsstämma i Ekobot AB (publ)

Vid den extra bolagsstämma i Ekobot AB (publ) den 30 Juni fattades beslut om inval av Victoria Woyland som ny ordinarie ledamot.

Den extra bolagsstämman den 30 juni beslutade, i enlighet med nomineringskommittens förslag, att välja Victoria Woyland till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består således av Thomas Lindgren (ordförande), Sina Vosough, Ulf Nordbeck, Mattias Jansson och Victoria Woyland. 

Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.