Ekobot AB (publ) meddelar idag att bolaget deltagit och presenterats under Stora Aktiedagen arrangerat av Aktiespararna

Aktiespararna arrangerar digitala evenemang med syftet att förmedla information från börsbolag till aktiesparare samt ge möjlighet för aktiesparare att ställa frågor till de medverkande börsbolagen.

Ekobot AB (publ) meddelar idag att Ekobots VD Erik Jonuks presenterat bolaget på Stora Aktiedagen. Företagspresentationen omfattade en generell presentation av bolaget samt en uppdatering av de senaste nyheterna och den operativa verksamhetens resultat under 2021.

Stora Aktiedagen arrangeras av Aktiespararna och ägde rum 29 november, 2021 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Ekobots presentation går att ta del av på bolagets hemsida eller via länk https://www.youtube.com/watch?v=YTLdEkTbBD4&feature=youtu.be

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.