Investors/Investerare

Ekobot AB (publ) strävar efter att säkerställa att investerare, analytiker och finansiella medier får korrekt information i rätt tid.

Styrelse/Board of directors

Medlemmens Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Födelseår Tillträde Bolaget och bolagsledningen Bolaget och bolagsledningen
Thomas Lindgren Styrelseordförande 1960 2020
Sina Vosough Styrelseledamot 1981 2020
Ulf Nordbeck Styrelseledamot 1966 2019
Mattias Jansson Styrelseledamot 1974 2018

Board of directors/Styrelse

Ägarförhållanden

Aktieägare Antal aktier Kapital & röster
Nordbeck, Ulf 500 000 34,61%
Unibap AB 167 000 11,56%
Cederlund, Tord 90 000 6,23%
Linus Larson Holding i Uppsala AB 70 000 4,85%
Otterheim, Carl Johan 65 000 4,50%
Krumins, Ulf Victor 35 000 2,42%
Lasock AB 32 500 2,25%
Sällsam Aktiebolag 30 350 2,10%
AN Invest AB 25 000 1,73%
Breitner Invest AB 25 000 1,73%
Lindberg, Staffan 25 000 1,73%
Nilsson, Fredrik 25 000 1,73%
Övriga 354 820 24,56%
Summa 1 444 670 100,00%

Executive Management Team/Ledningsgrupp

Namn Befattning Födelseår Tillträde
Erik Jonuks CEO/VD 1972 2017
Tomas Täuber CTO/teknisk chef 1966 2021
Birgitta Lundvik CFO/Controller 1969 2020

Financial reports /Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

Subscription/Prenumeration

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.